DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ 

Istnieje możliwość skorzystania z oferty szkoleń SPA PROFESSIOANLS z dotowanych środków unijnych.

Najłatwiejszy i najbardziej dostępny na dziś dzień sposób to środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwanego w skrócie KFS.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc ubiegać się o dotację?

Środki pochodzące KFS oferuje bardzo atrakcyjny system finansowania usług szkoleniowych. Przedsiębiorcy posiadający status mikroprzedsiębiorstwa tj. firmy zatrudniającej do 10 osób, mogą liczyć nawet na 100% finansowania kształcenia ustawicznego ze środków Funduszu. Pozostali pracodawcy mogą otrzymać finansowanie kształcenia do 80% wartości szkolenia, jednakże nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Bardzo dobrą informacją dla wszystkich zainteresowanych fakt, że udzielenie wsparcia odbywa się na zasadzie dofinansowania, a nie refundacji. Oznacza to, że podmiot chcący brać udział w szkoleniu nie musi „zamrażać” swoich środków i oczekiwać na ich późniejszy zwrot.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Należy również pamiętać o tym, że pracownik kierowany na szkolenie przy wsparciu środków KFS musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Jak uzyskać dofinansowanie w ramach KFS? Zapisz się aby otrzymać komplet informacji.